Ontwerp

Wanneer ik ga nadenken over de inrichting van een tuin, probeer ik eerst even stil te staan bij de volgende vraag:
Wat moet de tuin opleveren voor u als gebruiker?

We hebben het dan niet over een terras hier of een vijver daar, maar over meer abstractere begrippen als rust, evenwicht, dynamiek, ritme, natuurlijkheid.
Met andere woorden, hoe wilt u de tuin beleven?

Het domweg leeghalen van een tuin is bij ons eigenlijk nooit een voordehand liggende optie.
Aanwezige elementen vormen juist vaak het uitgangspunt bij het ontwerpen.

Ik probeerĀ u als opdrachtgever in het ontwerpproces mee te nemen. Vaak heeft u al bepaalde gedachten over beeld en gebruik.

Met onze vakkennis en creativiteit probeer ik een mix tot stand te brengen die beantwoord aan uw wensen. Daarbij is het voor mij van belang dat u gemaakte keuzes begrijpt en een rol speelt in de totstandkoming van dat ontwerp.

Het eindresultaat is een tekening op schaal die ook als werktekening kan dienen, inclusief een prijsopgave voor de aanleg.

Heeft u vragen of wilt u meer weten?
Neem gerust contact op

+31 (0)543 451684

of vul het contactformulier in.